Liste over Planlagte Kull

NBK har i perioder hatt få kull publisert på hjemmesiden. For å gjøre prosessen enklere for valpekjøpere har det vært et behov for å gi viss informasjon om kull som ligger litt inn i framtiden. Vi kan nå presentere en oversikt over kull som har vært inne for behandling av avlsrådet, men der parring så langt ikke har skjedd. Som det framgår av listene kommer 2020 å bli et spennende år for den som søker seg valp!

https://breton.no/liste-over-godkjente-parringer/