Listen over anbefalte veterinærer for HD-røntgen avvikles

I flere tiår har Norsk Bretonklubb (NBK) forsøkt å redusere forekomst av hofteleddsdysplasi (HD) ved å gjøre en egen vurdering av HQ-tall – i tillegg til den tradisjonelle HD-avlesingen hos Norsk Kennelklubb (NKK).  

Tidligere hentet NBK kollektivt ut alle HD-bilder fra NKK for HQ-vurdering, uten spesifikt samtykke fra eier. NBKs interne HQ-avleser kunne da observere stor kvalitetsforskjell på HD-bildene mellom ulike veterinærer og klinikker. På grunnlag av dette valgte NBK  å opprette en egen liste over anbefalte veterinærer og klinikker for HD – røntgen. Planen var å ha en forløpende oppdatering av listen. 

Rutinene for personvern ved HQ-avlesing ble skjerpet i 2018. Eier måtte nå selv sende HD-bildene videre til NBKs interne HQ- avleser hvis man ønsket å få fastsatt et HQ-tall. Etter dette falt antall bilder til intern HQ-vurdering betydelig. Volumet er ikke lenger stort nok til at NBK kan ha en selvstendig mening om kvaliteten på HD-røntgen hos ulike veterinærer og klinikker. Listen blir derfor avviklet. 

Fortsatt viktig med HD-røntgen av god kvalitet  

NBK mener det fortsatt er viktig for avlsarbeidet at flest mulig breton får tatt HD-røntgen og at bildene er av god kvalitet.  

Breton tilhører de anatomisk mest lettbygde og minste raser som systematisk HD undersøkes. Dette kan gjøre rasen særlig sårbar for feilaktig håndtering på røntgenbordet, med påfølgende HD diagnose som resultat. I korte trekk handler det om et galt håndgrep og en kraft som skaper en lettere luksasjon i hofteleddet. Denne luksasjonen kan bli klassifisert som tegn på HD uten at det nødvendigvis er HD. 

Dette kan være hunder som ellers har mange gode egenskaper, men som da – helt unødvendig – ikke blir brukt i avl. 

Hvordan kan du sikre HD-bilder av god kvalitet?   

  • Spør andre bretoneiere i distriktet om deres erfaringer og anbefalinger når det gjelder veterinær / klinikk. 
  • Fortell veterinæren om viktigheten av at bildet blir tatt riktig. 
  • Bildene skal tas når hunden er mellom 12 og 18 måneder.  
  • Sørg for at hunden har fått utviklet god muskulatur før du bestiller time. 
  • Avføring i tarmen kan redusere bildekvaliteten. Sørg for at hunden ikke har spist på 12 timer og er godt luftet før undersøkelsen.  
  • Unngå å gjøre undersøkelsen på tisper i forbindelse med løpetid (+ / – en uke). 

Hvordan kontrollere at selve HD-avlesingen er riktig?  

HD-bildene fra veterinær sendes til NKK. Avlesing og klassifisering blir gjort av veterinærer med spesiell opplæring og trening. NKK returnerer årlig en del innsendte HD-bilder på grunn av dårlig kvalitet. Da må veterinæren innkalle til ny undersøkelse. 

Er du like vel i tvil om klassifiseringen er riktig, finnes det flere kvalitetssikringsmuligheter: 

  • Rerøntgen: Du kan ta nye bilder etter seks måneder og sende til ny vurdering hos NKK. 
  • Anke: Du kan få bildene vurdert og klassifisert av et nordisk ankepanel. (Dette koster rundt 1000 kroner, men utgiften blir refundert hvis vurderingen fører til endret klassifisering.) 
  • En kombinasjon: Du kan evt. gjøre begge deler, det vil si at alle bilder (både de første bildene og bildene fra rerøntgen) sendes det nordiske ankepanelet. 

Ønsker du mer informasjon, er det bare å ta kontakt med leder for NBKs avlsråd.