LTV / Lumbal Transitional Vertebrae

LTV er en forkortelse for Lumbal Transitional Vertebrae, ofte kalt overgangsvirvel. LTV er en medfødt misdannelse bakerst i ryggen, som kan oppdages ved HD-avlesning. Grad av misdannelse varierer, men tydelig LTV blir anemerket i brevet fra NKK til eier etter HD-avlesning.

LTV har sannsynligvis en viss arvbarhet og kan i noen tilfeller gi plager. Derfor fraråder NBK parring mellom to individer med tydelig LTV. LTV blir ikke registrert i Dog Web. Eier har ansvar for korrekt informasjon til avlsrådet ved henvendelse om parring.

«LTV: ikke påvist» betyr at LTV ikke er bemerket ved HD-avlesning. Det utelukker likevel ikke at hunden kan ha en mindre tydelig LTV. Hvis eier ønsker, kan NBK være behjelpelig med å få en nærmere vurdering av HD-bildet hos NKK.

Breton er en av 14  raser som er med i doktorgradsprosjektet til Jon Andre Berg. Breton ble valgt på grunn av antatt høy forekomst av LTV og det viser seg at Breton har høyest forekomst av alle raser i utvalget. Det er en sammenheng mellom tydelig LTV og HD. Studien viser at det er stor forskjell i forekomst av LTV mellom ulike raser. Dette styrker sannsynligheten for at LTV er en arvbar tilstand.

Det er foreløpig publisert en artikkel om dette fra doktorgradsprosjektet og det vil komme flere artikler. Forskningsrapporten ble offentliggjort 24.5. Den er foreløpig ikke blitt fagfelle vurdert og er på engelsk: SSRN-id4449298LTVprosjekt