Målebrev for Breton

NBK har vedtatt at det nå kan benyttes målebrev på utstilling. Oppstartsdato for bruk av målebrev vil være 15/4-24.

Et målebrev er et skjema som viser hundens høydemål, slik at dette kan forevises til ringsekretær på utstilling, som en erstatning for å måle hunden i ringen på utstillingsdagen. Det vil ta noe tid innen vi er i gang med å arrangere høydemålinger, men vi etterstreber å komme i gang med dette så raskt som mulig. Det er ikke obligatorisk å vise målebrev på utstilling, slik at de som ikke har det, vil kunne få hunden sin målt på utstilling som vanlig. Se mer informasjon om målebrev her:

Målebrev info

Skjema til målebrev for breton