Manglende samsvar mellom kritikk og database

Vi får stadig henvendelser om manglende samsvar mellom jaktprøvekritikker og registreringen i Dogweb / BretonBase. BretonBase er en kopi av Dogweb.

Når man oppdager feil så må eier ta kontakt med prøveledelsen. Prøveledelsen tar da kontakt med NKK som åpner prøven for redigering. Prøveledelsen retter så feil, og gir beskjed til NKK om at det er utført. NKK lukker så prøven igjen. Det er bare eier som kan initiere dette, eller prøveledelsen selv.
Endringen vil da umiddelbart fremkomme i Dogweb, etter noe tid vil den bli oppdatert i BretonBase som synkroniseres hver mandag.

BretonBase er en kopi av Dogweb, og hverken data-ansvarlig eller andre tillitsvalgte har mulighet for å endre data som kommer fra Dogweb.