Medlemskap

NBK er en landsdekkende klubb som jobber for å fremme breton som rase. Som medlem får du tilgang til en rekke fordeler og tilbud om kurs og aktiviteter.
De fleste som kjøper valp, blir kollektivt meldt inn av oppdretter, og oppdretter betaler første års medlemskap. Informasjon til oppdrettere om kollektiv innmelding finnes under «Oppdretters forpliktelser» punkt 3 her

Dersom du ikke er medlem, og ønsker å ta del i vårt givende fellesskap kan du gjøre dette via NKK: Innmelding via NKK (For innmelding av familiemedlemmer se eget skjema nedenfor her)

NBK har blant annet følgende tilbud til sine medlemmer:

 • Tilgang til et trivelig miljø med hund som trivselsfaktor.
 • Tilbud om dresurkurs og lokal kontaktperson.
 • Deltagelse på jaktprøver og på utstilling.
 • Deltagelse på treff og diverse kurs i klubbens regi.
 • Råd i avlsspørsmål.
 • Årbok.
 • Bladet Fuglehunden som utgis av de 8 raseklubbene for de stående fuglehundrasene mottas 6 ganger årlig.
 • Som medlem i NBK får du ekstra rabatter hos noen av våre sponsorer.

Pris medlemskap

 • Enkeltmedlem inklusive bladet Fuglehunden kr 500,- per år.
 • Enkeltmedlem uten bladet Fuglehunden kr 390,- pr år.
 • Tilleggsmedlem (Familiemedlemskap) er 110,- i året. (Forutsetter et aktivt hovedmedlem)
 • I tillegg kommer grunnkontingenten til NKK som må betales en gang uansett hvor mange forskjellige hundeklubber du er medlem i. Denne er på kr 230,- per år pr familie. Du kan da delta på alle klubbens aktiviteter, og har fulle medlemsfordeler i NKK.

Medlemsfordeler gjennom NKK finner du her

Innmelding av familiemedlemmer i NBK.

Familiemedlemmer:

 • Har de samme fordeler og rettigheter som et hovedmedlem, med unntak av at det ikke sendes ut FH og NKK’s Hundesport til familiemeldemmer.
 • Skal være knyttet til et betalende hovedmedlem.
 • Betaler ikke noen ekstra NKK grunnkontingent.
 • Skal ha samme bostedsadresse som hovemedlemmet.
 • Årskontingent kr 110,-

NKK har ikke noe godt opplegg for innmelding av familiemedlemmer, så dette må gjøres gjennom NBKs medlemskapsansvarlig. Fyll inn detaljene nedenfor, så vil dette bli sendt til NBKs medlemskapsansvarlige, som så vil registrer deg inn i NKKs medlemsregister med familiemedlemskapstilknytning til NBK. Du vil så få krav på medlemskontingenten fra NKK.

Familiemedlemskap

 • MM slash DD slash YYYY
 • Fullt navn eller medlemsnummer
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

 

Takk for at du ønsker bli medlem!