GullmerketGullmerke kan tildeles personer som gjennom sitt arbeid med breton i sterk grad har bidratt til å høyne rasens og klubbens anseelse, ved vedkommendes innsats gjennom kortere eller lengre tid. Med unntak for jubileumsår kan det tildeles 1 gullmerke per år. Med jubileumsår menes her de år hvor klubben har offisielt jubileum. Gullmerkekomiteen består av 4 medlemmer, 3 medlemmer fra foregående års valgkomite og i tillegg styrets leder.

Følgende innehar klubbens Gullmerke:

Ivar Apeland
Grethe Baklid
Dr. Reiner Beuing
Willy Bråthen
Anders Ellefsen
Svein Fjær
Rolf Hamstad
Gunnar Handberg
Ingolf Hanssen
Per Arne Hasselvold
Svein Hjelle
Asbjørn Jenssen
Gunn Jenssen
Tor Einar Jørgensen
Arne Abel Lunde
Gunnar Løvstad
Øyvind Nagelhus
Tove Naper
Tove Berit Ostad
Nils B. Skaar
Odd Harald Sørbøen
Tore Sørensen
Ivar Sørlie
Bjørn Tråslett
Arne Klingsheim
Per Johnny Skjæran
Magne Klingsheim