StyretKlubbens styre velges av årsmøtet og består av:

 

Leder:

Eivind Winther

TLF906 62 203

Mail: [email protected]

Adr: Salarøyvegen 351, 9103 Kvaløya

 

Nestleder:

Sveinung Aune

TLF: 918 79 675

Mail: Sveinun[email protected]

 

Sekretær:

Berit Hauan Helø

TLF: 911 71 928

Mail: [email protected]

Kasserer:

Vegard Antonsen

Mikkelmyra 5a, 9105 KVALØYA

Tlf: 958 33 631

Mail: [email protected]

Klubbens Kontonr: 4213.48.53896
Organisasjonsnummer:  982 837 928

DK-ansvarlig:

Britt Halvorsen

Tlf: 928 43 912

Mail: [email protected]

Adr: Lundveien 29D, 1900 Fetsund 

 

Medlemskapsansvarlig:

Britt Halvorsen

Tlf: 928 43 912

Mail: [email protected]

 

Jaktprøveansvarlig:

Rune Lilleløkken

TLF: 976 64 544

Mail: [email protected]

 

Styremedlem:

Martin Haugestad

TLF: 909 87 000

Mail: [email protected]

 

 

 

 

Varamedlemmer:

Kristel Marie Pedersen

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hasselvold

TLF: 97131644

Mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

TLF: 900 12 541

Mail: [email protected]