Roller og funksjoner i NBKArrangører skal sende jaktprøvekritikker til Arne Klingsheim, Kirkevikvegen 27,  5307 Ask

Arrangører skal sende utstillingskritikker til Monica Tallhaug, Eidsliveien 51, 1940 Bjørkelangen

KLUBBENS STYRE:

Klubbens styre velges av årsmøtet, og består av:

Leder: Eivind Winther Tlf: 906 62603 – [email protected]

Nestleder:  Sveinung Aune – [email protected]

Sekretær: Berit Hauan Helø Tlf: 911 71 928 – [email protected]

Kasserer: Vegard Antonsen, Mikkelmyra 5a, 9105 KVALØYA Tlf: 958 33 631[email protected]

Klubbens Kontonr: 4213.48.53896
Organisasjonsnummer:  982 837 928

DK-ansvarlig: Britt Halvorsen Tlf: 928 43 912[email protected]

Medlemskapsansvarlig: Britt Halvorsen – [email protected]

Jaktprøveansvarlig: Rune Lilleløkken – [email protected]

Styremedlem: Martin Haugestad Tlf: 909 87 000 – [email protected]

Varamedlemmer:

 

Lars Hasselvold – [email protected]

 

KLUBBENS AVLSRÅD:

Henvendelser om parringer og annet   [email protected]

Leder  Øyvind Nagelhus, [email protected]  Tlf: +46 70 5246454

Medlem: Brian Herje, [email protected] Mob: 97969269

Medlem: Ronny Sagmo, [email protected] Mob: 40061255

 

Datagruppen i NBK:

Arne Klingsheim  [email protected]

 

Informasjonsenhet i NBK:

Alle henvendelser rettes til : [email protected]

Gruppen består av:

Andreas Reinem Lindheim [email protected]

Randi Mathisen [email protected]

 Paul Høines [email protected]

Eksteriørutvalg:

Jan Monsen [email protected]

Monica Tallhaug [email protected]

Tor Einar Jørgensen [email protected]

Lars Farnes [email protected]

 

ANDRE KLUBBFUNKSJONER:

Henvendelser om medlemskap/medlemsregister  Britt Halvorsen, Lundveien 29D 1900 Fetsund Tlf: 92843912 [email protected]

Utenlandskontakt  Lars Farnes Tlf: 928 83 030 [email protected]

Utstillingsansvarlig  Monica Tallhaug  Tlf: 918 14 289  [email protected]

Webansvarlig  Andreas Reinem Lindheim Tlf:908 54 692  [email protected]

(Innsending av stoff til publisering: [email protected])

Valpeformidling  Tove  Løvås  Tlf: 41931349 [email protected]

NBK-Redaktør Fuglehunden  Anders Vinje,  Tlf: 90 362 362. [email protected]

Klubbeffekter / salgsartikler   Ulf Erik Flathen Tlf. 913 59 578  [email protected]