Milla Stav Nilsen ny autorisert ekstriørdommer for breton

Milla Stav Nilsen har bestått utdanningsprogrammet for eksteriørdommer og er nå autorisert ekstriørdommer for breton.

NBK gratulerer!

 

For andre som er interesert i dommerutdannelsen kan man få mer informasjon her:
Dommerutdanning – Norsk Kennel Klub (nkk.no)