Nå skal det forskes på breton!

I første uka av mai vil flere breton-eiere få brev med invitasjon til å delta i et forskningsprosjekt.

Prosjektet skal bl.a. undersøke om det er sammenheng mellom overgangsvirvel i bakre del av ryggsøylen (LTV) og helseplager. Til dette ønskes voksne hunder med kjent HD – status, noen med og noen uten LTV.

Hunden vil gjennomgå grundige undersøkelser. I tillegg blir eier bedt om å svare på et spørreskjema som skal kartlegge hundens funksjon i det daglige.

Invitasjonen kommer fra veterinær og forsker Jon Andre Berg. Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom AniCura Jeløy Dyresykehus og NMBU veterinærhøgskolen, med støttet fra Norges forskningsråd.

Undersøkelsen av hunden vil bli utført ved AniCura Jeløy Dyresykehus i Moss. Undersøkelsen er gratis. Styret i NBK er positive til prosjektet og klubben vil dekke nødvendige reiseutlegg.

Som eier kan du få vite veterinærens vurdering etter den kliniske undersøkelsen av hunden. For øvrig vil alle data bli anonymisert.

Vi håper flest mulig av de som blir invitert har mulighet til å delta. Prosjektet kan bidra til å avklare sentrale problemstillinger i klubbens videre avlsarbeid.

Du kan lese mer, både om LTV og selve prosjektet, på klubbsidene i bladet Fuglehunden 2 / 2022.

(Forsidebilde av Irene Nyrud)