NBK gratulerer nye dommere

Steinar Skogli har bestått autorisasjonsprøven og er dermed ny jaktprøvedommer.
Jan Erik Jenssen har gjennomført dommerutdanningsløpet for apport, og er nå godkjent apportprøvedommer

NBK gratulerer!