NBK – Lavlandsprøve med CACIT 2-4.Oktober 2020 – Med endelig premieliste

Opprop alle dager  v/ Sanngrund Camping, Oslovegen 910, 2100 Skarnes.
Lørdag 3. oktober har alle oppmøte kl 08.00.

VK Finale kr 200. Vipps 626992 innen opprop.

Oppdatering: På grunn av antall påmeldte i VK, vil VK gå over to dager med start på fredag. Vi har mistet et stort terreng og vi har derfor kun to partier på fredag. Det er derfor ikke noen ledige plasser i UK og AK på fredag.

Det er korte ventelister på lørdag og søndag. Ta kontakt med sekretariatet for etteranmelding.

Koronasituasjonen vil påvirke arrangementet. FKF har nå utarbeidet en veileder for gjennomføringen i henhold til gjeldende smittevernregler. Denne finner dere på FKF’s nettside og vi ber alle sette seg inn i denne før opprop. Den vil også bli gjennomgått på opprop.
https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/Jaktprover/2019/veileder.pdf

Se også denne «Morgenandakten» fra FKF:
https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/Jaktprover/2019/opprop_covid19_2020.pdf

Førere som har med flere enn èn hund må ha med handler, det er ikke tillatt å overlate hund til vilkårlige deltakere i partiet. Dette må i tilfelle være avtalt på forhånd. Er det noen som må gå på samme parti pga av handling eller samkjøring i bil så gi snarest beskjed til prøvesekretær. Dommer vil notere navn og telefonnummer på alle som følger partiet som handlere eller tilskuere (pga smittesporing senere). Dommer vil skyte med startrevolver i fuglesituasjon (revolver vil dermed ikke rullere i partiet som tidligere). Vi henstiller at alle tar hensyn til smittevernreglene og holder avstand på opprop og i terrenget. På opprop SKAL KUN fører av hunden møte opp, øvrige tilskuere og handlere må sitte i bil og vente til oppropet er ferdig. Det henstilles å ha med antibac i sekken for hånddesinfeksjon i løpet av dagen. Leiebånd skal desinfiseres hvis handler overtar hunden, eventuelt bruker handler eget kobbel.

NBK ønsker velkommen til klubbens lavlandsprøve. Vi forventer bra med fugl i terrenget, og et flott sosialt samvær med fuglehundvenner fra hele landet.

Prøven vil foregå fredag 2. oktober til søndag 4. oktober 2020. Vi kjører for første gang 3-dagers VK med CACIT med kvalifisering fredag, UK/AK fredag, lørdag og søndag.

Vi tar sikte på å gjennomføre VK kvalifisering med fire partier, i tillegg to UK/AK partier på fredag. På lørdag blir det VK semifinale og fire UK/AK partier. På søndag blir det VK finale og fem UK/AK partier.

Pris per dag: Kr 550,- for UK/AK og kr 600,- for VK. Betales via min side elektronisk på www.nkk.no. Ved påmelding må du velge hvilken dag(er) du ønsker å starte. UK1 fredag, UK 2 lørdag og UK 3 søndag. Samme gjelder i AK.

 

NB! Ulovlig trening på terreng som klubben disponerer til prøven aksepteres ikke, og vil føre til utestengelse fra våre arrangementer!

Forespørsler om endringer sendes på mail til ke-sveen@live.no Dette gjelder også ved trekking av hund.

Husk å ta med registreringspapirer og gyldig vaksinasjonsattest. For å få 1.AK må apportbevis kunne framlegges, alternativt vise apport på eget medbrakt apportobjekt.

Vi henstiller til alle å ta opp hundemøkk.

Påmeldingsfrist: Fredag 18. september 2020.

Ved påmelding etter ordinær frist påløper et gebyr på kr 50.

Prøveleder: Anders Ellefsen Mobil: 992 67 156 E-post: anders@andersellefsen.no

Regelverk ved refusjon:

Trekking fra venteliste skriftlig 7 dager før prøvestart; Full refusjon.

Trekking fra venteliste senere enn 7 dager før prøvestart; 75% refusjon

Veterinær- eller legeattest innsendt innen prøvestart; 75% refusjon

Egenmelding v/løpetid innsendt senest 12 timer innen prøvestart; 75% refusjon.

VK Finale

Partilister UK-AK – lørdag – 0210

Partilister UK-AK – søndag – 0310

Venteliste søndag

Endelig premieliste

Link til veileder for gjennomføring av jaktpøver høsten 2020

https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/jaktprover/417-presisering-til-veileder-for-gjennomforing-av-jaktprover-hosten-2020