NBK – Lavlandsprøve med CACIT 2-4.Oktober 2020

NBK ønsker velkommen til klubbens lavlandsprøve. Vi forventer bra med fugl i terrenget, og et flott sosialt samvær med fuglehundvenner fra hele landet.

Prøven vil foregå fredag 2. oktober til søndag 4. oktober 2020. Vi kjører for første gang 3-dagers VK med CACIT med kvalifisering fredag, UK/AK fredag, lørdag og søndag.

Vi tar sikte på å gjennomføre VK kvalifisering med fire partier, i tillegg to UK/AK partier på fredag. På lørdag blir det VK semifinale og fire UK/AK partier. På søndag blir det VK finale og fem UK/AK partier.

Pris per dag: Kr 550,- for UK/AK og kr 600,- for VK. Betales via min side elektronisk på www.nkk.no. Ved påmelding må du velge hvilken dag(er) du ønsker å starte. UK1 fredag, UK 2 lørdag og UK 3 søndag. Samme gjelder i AK.

Opprop alle dager klokken 08.00 v/ Sanngrund Camping, Oslovegen 910, 2100 Skarnes.

NB! Ulovlig trening på terreng som klubben disponerer til prøven aksepteres ikke, og vil føre til utestengelse fra våre arrangementer!

Forespørsler om endringer sendes på mail til ke-sveen@live.no Dette gjelder også ved trekking av hund.

Husk å ta med registreringspapirer og gyldig vaksinasjonsattest. For å få 1.AK må apportbevis kunne framlegges, alternativt vise apport på eget medbrakt apportobjekt.

Vi henstiller til alle å ta opp hundemøkk.

Påmeldingsfrist: Fredag 18. september 2020.

Ved påmelding etter ordinær frist påløper et gebyr på kr 50.

Prøveleder: Anders Ellefsen Mobil: 992 67 156 E-post: anders@andersellefsen.no

Regelverk ved refusjon:

Trekking fra venteliste skriftlig 7 dager før prøvestart; Full refusjon.

Trekking fra venteliste senere enn 7 dager før prøvestart; 75% refusjon

Veterinær- eller legeattest innsendt innen prøvestart; 75% refusjon

Egenmelding v/løpetid innsendt senest 12 timer innen prøvestart; 75% refusjon.