NBK sin høstprøve med CACIT 02. – 04.10 – Med endelig premielister

NBK ønsker velkommen til høstprøve med CACIT 02-04.10 i Meråker. Vi forventer en trivelig og sosial helg og godt med fugl i terrengene.

Smittevern:
Vi vil følge alle retningslinjer og bestemmelser som kommer fra FKF/NKK og myndighetene. Husk 1-meters regelen ved opprop!
FKF har fått utarbeidet en «veileder» som vi ber alle lese og følge:

https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/jaktprover/417-presisering-til-veileder-for-gjennomforing-av-jaktprover-hosten-2020

Pris per dag: Kr 550,- for UK/AK og kr 600,- for VK. Betales via min side elektronisk på www.nkk.no. Ved påmelding må du velge hvilken dag(er) du ønsker å starte. UK1 fredag, UK 2 lørdag og UK 3 søndag. Samme gjelder i AK.

Påmeldingsfrist: Fredag 18. september 2020.
Ved påmelding etter ordinær frist påløper et gebyr på kr 50.

Opprop/ Sekretæriat Fossen Gård, Meråker
AK/UK 07.45 hver dag.
VK 08.15

Husk å ta med registreringspapirer og gyldig vaksinasjonsattest. For å få 1.AK må apportbevis kunne framlegges, alternativt vise apport på eget medbrakt apportobjekt.

Prøveleder: Tove Løvås
mob 41 93 13 49

Regelverk ved refusjon:
Trekking fra venteliste skriftlig 7 dager før prøvestart; Full refusjon.
Trekking fra venteliste senere enn 7 dager før prøvestart; 75% refusjon
Veterinær- eller legeattest innsendt innen prøvestart; 75% refusjon

Egenmelding v/løpetid innsendt senest 12 timer innen prøvestart; 75% refusjon.

Oppdaterte partilister pr 03.10.

VK Finale

UK-AK søndag

Premieringer:

Premieliste fredag

Premieliste lørd

Premieliste sønd