NBK søker ny ansvarlig for nettbutikken
Ulf Erik Flaten som drifter nettbutikken for oss i dag
ønsker avløsning, og vi trenger en erstatter.
Å drifte nettbutikken innebærer bla.
  • å sørge for å ha et passelig antall varer på lager av de ulike kategoriene.
  • å påse at vi har et attraktivt sortiment som etterspørres av medlemmene.
  • å ordne med påtrykk av klubblogo der det ikke er påtrykt fra leverandør.
  • å ta i mot ordrer, sjekke at varene er betalt og sende ut til mottaker.
Har du spørsmål om jobben så er det bare å kontakte Ulf Erik eller leder NBK.