NBK’s Høstprøve m/CACIT 20-22 august

Norsk Breton Klubb ønsker velkommen til høstprøven i Meråker 20-22 august 2021.  Hovedkvarter og oppmøtested for prøven er Fonnfjell hotell i Meråker sentrum. Booking skjer ved å ringe hotellet.

 

Fullstendig premieliste, alle dager:

Premieliste alle dager

 

Det vil være UK/AK alle dager og VK Kvalifisering lørdag og VK Finale søndag med CACIT.

Husk å ta med registreringspapirer og gyldig vaksinasjonsattest. For å få 1.AK må apportbevis kunne framlegges, alternativt vise apport på eget medbrakt apportobjekt. For dem uten apportbevis blir det mulig å ta dette, gratis for prøvens deltagere.

NB! Krav om sauerenhetsbevis!

Smittevern:
Vi vil følge alle retningslinjer og bestemmelser som kommer fra FKF/NKK og myndighetene. Husk 1-meters regelen ved opprop!
FKF har fått utarbeidet en veileder som vi ber alle lese og følge:

https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/jaktprover/417-presisering-til-veileder-for-gjennomforing-av-jaktprover-hosten-2020

Påmelding:
Påmelding gjøres via web på Norsk Kennel Klubbs nettside (https://www.dogweb.no/prove-paamelding/).
Frist: 12/08- 21

Priser:
UK / AK: kr 450.-
VK: Kr 500.-
Ved ledig plass/trukket hund, er det mulig å etteranmelde en hund mot et tillegg på 50 kr.
Husk å betale VK finalen i tide.

Regelverk ved refusjon:
Trekking fra venteliste skriftlig 7 dager før prøvestart : Full refusjon.
Trekking fra venteliste senere enn 7 dager før prøvestart : 75% refusjon
Vet.- eller legeattest innsendt innen prøvestart : 75% refusjon
Egenmelding v/løpetid innsendt senest 12 timer innen prøvestart; 75% refusjon.

Kontaktinfo:
Prøveleder Tove Løvås,  tovelvas@gmail.com eller telefon 419 31 349