NM lag høst 2022

NM-laget høst 2022 er tatt ut. Det varsom vanlig mange gode kandidater og årets lag og det er stor konkurranse om plassene. NBK takker for ekvipasjene for å stille i NM-lag for breton.  NBK vil følge NM-lag live på web og FB.

Nordenfjeldske fuglehundklubb er i år teknisk arrangør. Prøven går som vanlig på Kongsvold.
Link til arrangørside:Sølvhundprøven og NM Høyfjell 2022 | Nordenfjeldske Fuglehundklub (nordenfjeldskefk.no)

Bretonlaget:
N J(k)CH NJCH Kvikksteps Mira – E/F Eivind Winther
N j(k)CH NJCH Blackmolly – E/F Brian Herje
Tråsletten’s Øder – E/F Nils B Skaar

Reserve:
N J(K)CH WintherRypa’s Bjørk – E/F Eivind Winther

Lagleder
Nils B Skaar

NBK ønsker laget lykke til!

(bildet er av fjorårets lag)