Norberta av Valhall ny Elitehund

Norberta av Valhall  (Reisavannet’s Zb-sam – Van’t Passant Heart Of Chelsea) fikk 1.AK høyfjell på RANA JFF sin høstprøve i Virvassdalen fredag den 02.September 2022. Norberta har fra tidligere flere Excellent i Brukshund klasse på utstilling og hun innfrir dermed kravet for å bli Elitehund i NBK.

Kritkken lyder: «I åpent fjell terreng og sidevind starter Berta i høy intensitet og meget stor fart. Lett livlig stil og aksjon. Revierer erfarent og utmerket i dybde og søksbredde. Stand, går villig på uten resultat. Stand, reiser villig og presist ryper og er rolig i oppflukt og skudd. Stand under utredning og ryper letter presist foran Berta som er rolig i oppflukt og skudd. Videre jakter Berta utmerket. Stand, reiser villig og presist Rugde og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder korrekt. Apportbevis vist. Tildeles i dag en 1. pr AK på en krevende dag. Tallkarakterer: Jaktlyst: 5 Fart: 5  Selvstendighet: 6  Søksbredde: 4 Reviering: 4 Samarbeid: 4. 2 Stand m/makker. 1 Stand u/makker 1 Sjanse. Fuglebehandling: Presisjon: 4, 4, 4  Reising: 5, 5. Slipptid 60 min.»

Eier/fører og oppdretter: Randi Christin Smith og Lars Helge Andreassen.

NBK gratulerer!