Ny medhjelper på data

Ørjan Wilhelmsen går inn som datahjelp til Arne Klingsheim og skal avlaste på kjøring av statistikker, årbok, HQ tall mm.
Ørjan bor i Tromsø og jobber med analyse i SpareBanken Nord-Norge.
Ørjan vil bidra med mye ny kunnskap og sørge for at mye nyttig informasjon blir oppdatert og gjort tilgjengeligfor AR og medlemmene i klubb