Ny oppdretterliste

Det skal lages en ny oppdretterliste som vil bli fremhevet under valpeformidlersiden. Det var en slik liste på den gamle siden, men mye informasjon i oppdretterlisten var utdatert. Det lages derfor en ny liste der oppdrettere frivillig kan melde seg inn.

Vi ber derfor oppdrettere som ønsker være på en slik liste sende følgende informasjon til webredaktor@breton.no: 

Navn på oppdrett
Kontaktinformasjon
Ev. hjemmeside/Facebookside