Oppdatert avlsplan

Avlsplanen er nå oppdatert med endringer i henhold til vedtakene fra årsmøtet, hensyntatt at lovkomiteen i NKK kjente vedtaket i sak 6.8 ugyldig.

Endringer fra forrige versjon kort oppsummert:
– Krav til dokumentasjon av kull etter hund med TV før nye kull kan aksepteres.
– Krav om sidebilde ved HD rønking.
– Krav om at minst en av hundene i en parring må være utstillingspremiert med minimum Good, JK teller ikke.
– Kull presenteres sorter på sum jaktlyst og viltfinnerevne

Avlsplanen kan leses i sin helhet her:

Avlsplan 2019 2025 oppdatert etter årsmøtet 2020