Oppdatert informasjon om jaktprøver sesongen 2021 (15.04)

NM Vinter
NM er avlyst jfr. tidligere melding fra 16 mars.

Ett nasjonalt arrangementet som NM samler normalt deltakere fra et langt større antall kommuner enn hva andre jaktprøver gjør, noe som ikke kan forsvares slik de nasjonale anbefalinger ift Covid 19 er nå. I tillegg er deltakere fra en rekke kommuner fortsatt utestengt fra en eventuell deltagelse på grunn av smittesituasjonen i egen kommune, igjen, jfr. Nasjonale anbefalinger og FKFs veileder. Øvrige prøver. Smittesituasjonen er svært forskjellig fra landsdel til landsdel. I noen deler av landet svært alvorlig, til andre steder hvor det nærmest ikke finnes smitte. Tilbakemeldinger fra gjennomførte prøver forteller at selve gjennomføringen av prøver vurderes slik at det er svært liten smittefare under selve avprøvningen, så lenge Veileder blir fulgt. Utfordringene knyttet til smittevern synes å være rundt reise og det «sosiale» som foregår på kveld. Her må den enkelte vis ansvar, og ikke bidra til situasjoner hvor smittevernregler ikke følges. Prøvene kan fortsette ut april, de SKAL gjennomføres iht veileder. Hvis dette ikke er mulig, skal prøven kanselleres.

Øvrige prøver
1. I arrangørens forutgående kontakt med kommunelege/smittevernlege SKAL veileder presenteres. En oversikt over hvor deltagerne vil komme fra SKAL også presenteres.

2. Maksimalt 200 deltagere pr dag

3. Det skal være partivise opprop

4. Det skal benyttes munnbind i alle sammenhenger hvor avstandsregel vanskelig kan overholdes

5. Det skal IKKE arrangeres prøver i kommuner, komme prøvekomiteer, deltagere eller dommere fra kommuner oppført i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) – Lovdata

6. Det skal IKKE komme deltagere og dommere fra kommuner med lokalt strenge smitteverntiltak, men som allikevel ikke er oppført i Covid 19 forskriften. Det er den enkelte, og arrangørens ansvar å påse at dette ikke forekommer. Lokal koronainformasjon – helsenorge.no

a. Eksempelvis, er det forbud mot utendørs arrangement i DIN kommune, kan du heller ikke reise på prøve i en annen kommune. Er man usikker på egen deltagelse el. så skal FKF kontaktes for avklaring.

FKFs veileder skal følges.
veileder_140421.pdf (fuglehundklubbenesforbund.no)