Oppdatert informasjon om jaktprøver sesongen 2021

Til alle medlemmer av FKF

Helseministeren er svært tydelig!

Under en uke før påskeuken er den registrerte smitten i Norge høyere enn noen gang tidligere. Antall innlagte korona-pasienter er på høyde med april i fjor. Samtidig innfører regjeringen de nasjonale innstrammingene de tidligere har varslet at de vil innføre dersom smitten ikke gikk ned. Det skjer etter anbefaling fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Sitat Bent Høie.

Signalene er ikke til å misforstå.

Det norske folk skal holde seg mest mulig i ro, omgås færrest mulig og holde enda større avstand til hverandre enn før.

Det er innført nye nasjonale anbefalinger og nye nasjonale regler. De nye nasjonale tiltakene trer i kraft fra midnatt natt til torsdag 25. mars og vil bli vurdert på ny før 12. april. De kommuner som er nevnt i Covid 19 forskriften har sine begrensninger til 11. april.

Nye, nasjonale regler, omfatter en rekke nye innskjerpinger, også i forhold til arrangementer.
Alle planlagte arrangementer avlyses. Må det allikevel gjennomføres er det maks 50 samlet utendørs.
Basert på de innskjerpinger som trer i kraft 25 mars, finner FKF det ikke forsvarlig å kunne anbefale videre gjennomføring av jaktprøver inntil videre.

FKF anbefaler på det sterkeste at alle prøver avlyses frem til 12 april.
(FKF kan ikke avlyse, da arrangørene gjennomfører prøvene i regi av NKK.)
FKF ber om snarlig tilbakemelding om klubbenes avgjørelse. Sendes FKF sekretær.
FKF vil senere, 12/4 eller så fort det er fornuftig, gjennomføre en ny vurdering, for prøvene i perioden fra 15 april og ut måneden.

Arctic Cup og Sør Norsk Unghundmesterskap, det siste må eventuelt flyttes, er begge høystatusløp og FKF vil komme tilbake til om disse kan gjennomføres