Overføring av medlemsmøte og årsmøte via nett.

For de som ikke har mulighet til å delta fysisk på Gardermoen vil vi prøve å få overført årsmøtet via nett. Det vil ikke bli mulighet for å delta i avstemmingen over nett, deltagere over nett vil bli å oppfatte som observatører.  Hvis mulig vil vi også forsøke å få overført medlemsmøtet via nett.

Vi vil benytte Teams møte for dette, og de som ønsker å delta over nett må sende ønske om dette til tor.einar.jorgensen@hotmail.com så vil dere få en innkalling til Teams møte for å delta. Det vil da være mulig å delta via nettleser på PC eller mobil.