Oversikt over premieringer 2000 – 2021

NBK har i mange år ført premielister på sin hjemmeside. Basert på disse listene er det nå laget statistikk på oppnådde premieringer og premieringer fordelt på skog, lavland og høyfjell høst og vinter.

Det ble en periode frem til 2019 stadig satt rekorder og spesielt gledelig er situasjonen etter 2014.
Høsten 2019 og hele 2020 og store deler av 2021 har vært preget av hundesykdom og COVID-19. Det er derfor naturlig at det er færre premieringer fra og med høst 2019. For 2021 gjelder dette spesielt vinterprøvene.

Det er viktig å merke seg at tallene baserer seg på innmeldte resultater. Statistikken kan derfor avvike noe fra de offisielle tallene som finnes i Årboka.

Ønsker man grave seg lengre ned i ulike statistikker anbefales Årbøkene: Årboka | Norsk Breton Klubb