Planleggingsgrunnlag klubber og foreninger resten av april

Før påske ga FKF ut en anbefaling til alle arrangører om å avlyse alle jaktprøver frem til 12. april. Basert på de svært innskjerpede NASJONALE tiltak myndighetene innførte. Tiltakene er like i hele landet, uavhengig av smittesituasjon. FKF kan fortsatt kun anbefale, ikke pålegge.

Datoen 12. april ble satt fordi det var meldt at myndighetene ville gjøre nye vurderinger innen den 12. april. Nå er det utsatt til onsdag den 14. april.

Smittesituasjonen i Norge er fortsatt uoversiktlig, selv om det kan se ut som kurven flater ut. Lokale utbrudd sees imidlertid flere steder.

April Det vil for FKF være risikofylt å komme ut med nye anbefalinger før etter at myndighetene har kommet med eventuelt nye tiltak i den ene eller andre retningen den 14 april. Inntil videre står mao FKFs anbefaling om å avlyse ved lag. Skulle det ikke bli lettelser i tiltak som berører vår aktivitet fra den 14 april, vil det fortsatt være FKFs anbefaling å avlyse de resterende prøver i april. FKF forstår at arrangørene trenger forutsigbarhet, det kan vi dessverre ikke gi. Vi håper fortsatt på en situasjon som gjør at det ikke er nødvendig å anbefale avlysning. Klubbene må derfor selv vurdere hvor tidlig dere eventuelt må ta beslutning i den ene eller den andre retning, basert på de rammefaktorer dere har for prøven. Det er 13 prøver igjen de to siste helgene i april. (1 allerede avlyst). Den eneste prøven som er «spesiell» er høystatusløpet Arctic Cup. Mht AC 21 må VFFK selv vurdere gjennomføring eller ikke.

FKF anbefaler at arrangørene selv frem mot den 14 april:

· gjør en selvstendig risikovurdering på om det vil være mulig å gjennomføre planlagt prøve de to siste helgene i april. Alle forhold tatt i betraktning, herunder endring i nasjonale tiltak fra og med 14 april.

· Det må rådføres kommune/smittevern lege i aktuelle kommuner. Deltager liste (hvor deltagerne kommer fra) må presenteres.

· At arrangører av prøver 16-18 april og 23-25 april planlegger med maksimalt 50 deltagere til start pr dag .Og at en plan for ett større antall sees på parallelt

· Benytt Arra og send e-post til alle påmeldte og dommere om usikkerhet rundt gjennomføring, og at avlysning kan komme på svært kort varsel

· At så mange dommere som mulig hentes inn lokalt/regionalt

· At deltagere oppfordres til å reise T/R hjemsted hver dag for å unngå overnattinger