Praktiseringsregler for NBK i overgangen mellom to avlsplaner

 

  1. Den avlsplanen som er gjeldende på det tidspunktet AR blir kontaktet av oppdretter skal legges til grunn for behandlingen av søknaden.
    1. Kombinasjoner der det allerede er foretatt en parring vil ikke endres med tanke på publisering eller ikke.
    2. Kull som er publisert før årsmøte blir ikke berørt av eventuelle endringer, men blir stående slik de er publisert.
  2. AR skal også i denne forbindelse kontaktes i god tid i forkant av parring for å sikre AR tilstrekkelig tid til å behandle forespørselen.
    1. Det er anledning til å søke på nytt, for ny behandling av en kombinasjon forutsatt at dette skjer i god tid før en eventuell parring.
    2. Det er ikke tilstrekkelig å søke på nytt dagen etter årsmøte for så å parre hundene den påfølgende uken. Dette er ikke å anse for å være ute i god tid.

Avlsplanen vil bli oppdatert så snart som mulig etter årsmøtet.