Rasespesifikk avlstrategi (RAS) er et dokument som NKK har bedt alle klubbene lage innen 1. januar 2014. 

Offisiell versjon fra NKK sine sider

NKK skriver i sin bestilling at «dokumentet skal si noe om rasens kvaliteter og fortrinn, så vel som definere avlsmessige utfordringer og forbedringspotensial. RAS skal bidra til tydelige definisjoner av målene raseklubbene har for rasen og være et verktøy for å sikre sunn hundeavl også i fremtiden. NKKs avlsstrategi og etiske grunnregler for avl og oppdrett er fundamentet som RAS skal bygge på». NKK ønsker at RAS evalueres årlig og revideres hvert femte år

Første versjon av RAS for Breton (01.desember 2013) tok utgangspunkt i jubileumsbokas tekst om rasens historie, den da gjeldende avlsplan, tallmaterialet fra bretonbasen samt avlsrådets og styrets erfaringer og vurderinger. Offisiell versjon fra NKK sine sider

Den reviderte versjonen bygger på avlsplanen for 2019 – 2025, gammel versjon av RAS samt nye analyser og tabeller på oppdaterte opplysninger fra Bretonbasen og Dogweb. Revisjonen er i hovedsak gjennomført av styret og avlsrådet. I RAS er det definert mål for rasen og tiltak for hvordan målene kan nås. RAS og avlsplanen henger nøye sammen.

Revidert RAS skal godkjennes av NKK. Inntil videre tar ikke NKK i mot reviderte RAS dokumenter. Vi velger likevel å legge ut dokumentet og tar forbehold om endringer som følge av behandling i NKK.

RAS 2019-2025 finner du her:

RAS 2019-2025