Norsk Kennel Klub har oppfordret alle raseklubber til å utarbeide et rasekompendium som skal være en forklaring og utfylling av den aktuelle rasebeskrivelse (eksteriørstandarden) for den angjeldende rase. Kompendiet trykkes og sendes alle autoriserte dommere, elever og aspiranter for rasen. Det trykte dokument vil også bli tilgjengelig i et begrenset opplag i NBK.

Norsk Breton Klubb håper at rasekompendiet også vil bli til nytte for oppdrettere og andre som er interessert i rasen. Målet er at vi kan få en bedømmelse og et oppdrett av hunder som kan komme opp mot det som er idealet gjengitt i standarden. Breton er en fransk hund og FCI/NKK standarden blir derfor alltid endret og bearbeidet på grunnlag av hva Fransk Breton Klubb gjør, som ”eier” av rasen. Deres kommentarer til standarden er derfor meget betydningsfulle. Norsk Breton Klubb plikter å forvalte rasen i henhold til den vedtatte standarden.

Kommentarene til standarden er utarbeidet av Norsk Bretonklubb´s fagkomité: Rune Østraat, Tove Naper, Christen Lang, Ann-Kaetrin Handberg og Jan H. Monsen

Kompendiet er godkjent for bruk av standardkomiteen i NKK 24.2.2011