Referat Styremøte 05.01.2022

Styret besluttet i styremøte 5.januar at årsmøtet 2022 utsettes til 21.mai 2022 på grunn av den usikre situasjonen rundt Covid-19. Vi håper at det vil la seg gjøre å gjennomført et normalt årsmøte i Mai.

Vedlagt referat fra styremøte 5. januar:

Referat Styremøte 5 januar 2022