Krav for å bli Elitehund i NBK:

 • Eier skal være medlem i NBK
 • Hunden skal ha oppnådd 1. AK eller VK-premiering på jaktprøve i Norge
 • Hunden skal ha oppnådd Excellent eller Very Good i AK eller BK på utstilling i Norge
 • Hundens hoftestatus skal være kjent
 • Hunden skal ikke ha NKK karantene for start på prøve/utstilling pga. uønsket adferd på jaktprøve eller utstilling. Ved tidsbegrenset utestenging kan hunden godtas som Elitehund etter 5 nye starter i samme gren som anmerkningen ble gitt, uten nye anmerkninger.
 • Hunden blir strøket i registret når den passerer 10 år
 • Fjerning av hunder fra registret kan utføres av styret etter vurdering
 • Eier er selv ansvarlig for å henvende seg til klubbens avlsråd for å få vurdert om hunden fyller kravet til Elitehund

Registrering:

 • Max. file size: 200 MB.
 • Max. file size: 200 MB.
 • Jeg bekrefter at jeg godkjenner personvernerklæringen til denne nettsiden.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.