Ruffedalen’s Tindra ny Elitehund

Ruffedalen’s Tindra (Ailo – N UCH Tinderypen’s Iris) fikk 1.AK Lørdag under SALTEN FHK`S PRØVE PÅ SALTFJELLET 24. APRIL 2021 og har oppnådd Excellent i Brukshundklasse på BJFF sin utstilling den 05.06.2021 og oppfyller dermed kravene til Elitehund i NBK.

1.AK kritikken lyder: «I lett, fin stil og aksjon jakter Tindra med høy intensitet i meget stor fart. I små-kupert terreng viser Tindra oss et søk av høy klasse, revierer utmerket i god kontakt. Finnes i en stram stilfull stand, reiser på ordre djervt og presist ryper, komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder ok. Fortsetter å avsøke terrenget på en utmerket måte. Tildeles 1.pr.AK. Apportbevis forevist. Tallkarakterer: Jaktlyst: 5 Fart: 5 Selvstendighet: 6 Søksbredde: 4 Reviering: 4 Samarbeid: 4. 1 Stm 1 Ms Fuglebehandling: Presisjon: 4 Reising: 6. Slipptid 60 min.»

Eier/fører og oppdretter: Eva Hilde Andersen & Steinar Skogli.

NBK gratulerer!