Sakliste styremøte 7.6.2021

Sakliste styremøte mandag 7.6.2021 kl 20:00

Saker som ønskes behandlet under Eventuelt sendes til styret@breton.no

Faste saker:

Godkjenning av / kommentarer til forrige møtereferat.

Status:

  • Leder
  • Nestleder
  • Sekretær inklusive postjournal og oppgavelista
  • Kasserer m/ regnskap.
  • Medlemsregister/ DK kontakt.
  • Salgsvarer / sponsorer.
  • Fuglehunden.
  • Web.
  • Jaktprøve/utstilling.

Eventuelt.