Saksliste styremøte 11.5.21

Sakliste styremøte tirsdag 11.5.2021 kl 20:00

Saker som ønskes behandlet under Eventuelt sendes til styret@breton.no

Faste saker:

Godkjenning av / kommentarer til forrige møtereferat.

Status:

 • Leder
 • Nestleder
 • Sekretær inklusive postjournal og oppgavelista
 • Kasserer m/ regnskap.
 • Medlemsregister/ DK kontakt.
 • Salgsvarer / sponsorer.
 • Fuglehunden:
  • Stoff til FH, samarbeide med DKene.
  • Status Felles redaksjonsgruppe med de andre FH redaktørene, og godtgjørelse for jobben som gjøres.
 • Web
  • Ny ressurs for publisering på Web?
  • Rutiner og gjøremål Data, Web, AR. Datagruppens oppgaver.
 • Jaktprøve/utstilling.

Nye saker:

12/21 Nye DKer.

13/21 Eventuelt.