Saksliste styremøte 13.4.21

Sakliste styremøte tirsdag 13.4.2021 kl 20:00

Faste saker:

Godkjenning av / kommentarer til forrige møtereferat.

Status:

  • Leder
  • Nestleder
  • Sekretær inklusive postjournal og oppgavelista
  • Kasserer m/ regnskap.
  • Medlemsregister/ DK kontakt.
  • Salgsvarer / sponsorer.
  • Fuglehunden / Web.
  • Jaktprøve/utstilling.
  • AR

Nye saker:

08/21 DK kontakt, møte med DK-ene. Rapport fra møtet og videre arbeide.

09/21 Gjennomgang av klubbens rutiner / prosedyrer.

10/21 Oppgavefordeling AR / Data / Web.

11/21 Eventuelt.

Saker som ønskes behandlet under Eventuelt sendes til styret@breton.no