Solfallias EA Nynne Nutella ny elitehund

Solfallias EA Nynne Nutella(Ailo-Bekkauren`s Eira) fik 1.AK på Hedd-Opp sin prøve i Espedalen den 19.03. Hun har i tillegg fått VG i BK på Fellesutstillingen i Oslo den 21.05 og oppfyller dermed kravet til å bli elitehund i NBK

1. AK kritikken lyder: 

Kritikken lyder: «I svak motvind jakter Nutella med høy intensitet og fart. Lett fin steg og aksjon. Revierer anvist terreng i utmerket. God kontakt. Senere i medvind jakter Nutella utmerket med god bredde og dybde. Senere fester Nutella stand, avanserer til ny stand. Reiser presist og villig rype og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder ok. Senere ny stand. Fører kommer til letter rype presist foran og Nutella er rolig. Utreder ok. Apportbevis fremlagt. En særdeles god hund som i dag tildeles 1AK   Tallkarakterer: Jaktlyst: 5 Fart: 5 Selvstendighet: 6 Søksbredde: 4 Reviering: 4 Samarbeid: 4. 2 Stand m/makker, 1 Stand u/makker, 1 Sjanse. Fuglebehandling: Presisjon: 4,4  Reising: 5. Slipptid 65 min.»

 

Eier/fører er Kristin Bakke og Tore Thomas Dukefoss
Oppdretter: Trygve Nordås

NBK gratulerer!