Statutter for Årets Breton

(Oppdatert etter årsmøtet 21.mai 2022)

1) Eier av hunden må være medlem av NBK når premiene oppnås.

3) Årets breton jaktprøve.

 • Hundene tildeles poeng etter skalaen for championatpoeng til norsk jaktchampionat.
 • Har flere hunder samme poengsum vinner den som har høyeste premiering i VK. Ved fortsatt likhet vinner den hunden med flest premier av samme valør. Ved fortsatt likhet teller høyeste og deretter antall kvalitetsklassepremier. Er det fortsatt ikke mulig å skille hundene vinner den yngste hund.

3) Årets breton unghund – vinner av den gyldne apportbukk.

 • Hundene tildeles poeng etter skalaen for jaktchampionatpoeng i Norge.
 • Ved poenglikhet vinner den hund med flest 1.UK. Ved fortsatt poenglikhet vinner den hunden med flest 2.UK, alternativt flest 3.UK hvis ikke en kan skille på antall 2.UK. Hvis det fortsatt ikke er mulig å skille hundene vinner yngste hund.

4) Årets breton kombinert.

NBK nytter regelverket for tildeling av championatpoeng for kombinertprøver for å kåre Årets Hund Kombinert, med følgende unntak:

 •  Maksgrense for samlekombinert championatpoeng. Denne er av NKK satt til maks 5 stk samlekombinert. Da vi her skal kåre den hund som har gjort det best på kombinertprøver i løpet av kalenderåret, avviker vi fra denne regel og godtar samtlige 1.premie kombinert som oppnås i kalenderåret i vår kåring.
 • Vekting av 1.UK fullkombinert. Denne vektsettes til 4 poeng mot 3 poeng i regelverket. Grunn til at dette vektes høyere er at i regelverket er vekting av 1.UK fullkombinert og 1.UK samlekombinert lik. Dette er ikke rettferdig mht vanskelighetsgrad.
 • Vinner er den hund som har oppnådd flest championatpoeng på kombinertprøver i kalenderåret. Dersom 2 eller flere hunder har likt antall championatpoeng, vil den hund som har høyest poengsum på 1.premie kombinertprøve gå av med seieren. Dersom det fremdeles er likt, vil den yngste hunden gå av med seieren. Dersom ingen hund oppnår championatpoeng på kombinertprøver et år, flyttes kåringen til høyeste premiegrad (2. eller 3. premie) som er oppnådd dette år. Se tabell 1.

Tabell 1:

2/3 AK fullkombinert 5 poeng
2/3 AK/VK samlekombinert 4 poeng
2/3 UK fullkombinert 4 poeng
2/3 UK samlekombinert 3 poeng

 

Vinner er den hund som har oppnådd flest poeng i henhold til tabell 1, på høyeste premiegrad i kalenderåret. Dersom 2 eller flere hunder har likt antall poeng, vil den hunden som har høyest poengsum på 2/3.premie kombinertprøve gå av med seieren. Dersom det fremdeles er likt, vil den yngste hunden gå av med seieren.

5) Årets breton utstilling

 • Årets breton utstilling blir regnet ut etter følgende skala:
Antall stilte breton 1-5 6-15 16-25 26-35 36+
Poeng for:
1.BTK/BHK 1 2 3 4 5
2.BTK/BHK 1 2 3 4
3.BTK/BHK 1 2 3
4. BTK/BHK 1 2
 •  I tillegg vil det bli gitt 2 poeng for BIR og 1 poeng for BIM.
 • Årets breton utstilling må være jaktpremiert i Norge same år som tittelen oppnås.
 • Poengberegningen er avgrenset til å gjelde de tre beste utstillingsresultatene.

6) Eier er ansvarlig for å melde inn resultater innen to uker etter siste tellende arrangement på
terminlista for rasen det aktuelle året. AR/Styret kan supplere med hunder som de ser ikke er
rapportert inn, slik at vi sikrer et best mulig grunnlag for uttak av årets hund.


Vi publiserer de tre beste i hver kategori, premiering til beste i hver kategori.