Saksliste til Styremøte 15.12

Eventuelle saker som ønskes behandlet av styret sendes styret@breton.no før onsdag kl 16.00.

Foreløpig saksliste:

 • Godkjenning forrige referat
 • Status for hver enkelt sine oppgaver
 • Orienteringssak om nye vedtekter for AICEB
 • Orienteringssak om ny ordning for fullcertede hunder
 • NKK høring øvre grense for innavlsgrad
 • Endelig ordlyd i styrets saker til årsmøtet
 • Vurdere gjennomføring av årsmøtet, gitt dagens begrensinger i forhold til Corona.
  • Ta sjansen på å gjennomføre
  • Elektronisk årsmøte ved nettmøte
  • Utsette til våren eller sommeren