Styremøte torsdag 25.11

Eventuelle saker som ønskes behandlet av styret sendes styret@breton.no før torsdag.

Foreløpig saksliste:

–          Gjennomgang av status på oppgaver for hver enkelt i styret.

–          Forberedelse årsmøtet.