Tiltak for å redusere spredning av koronavirus – FKF

FKF har kommet med et informasjonsskriv:
Informasjonsskrivet kan leses i sin helhet her: 2020-03-11 Infobrev Koronavirus

TILTAK for å redusere SPREDNING AV KORONAVIRUS

Bakgrunn

NKK sendte 10. mars ut en mail til alle medlemsklubber med anbefalinger til hvordan hver enkelt arrangør skulle håndtere sine arrangement, – utstillinger eller jaktprøver:  

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/ 

Drøfting

FKF vurderer jaktprøvene som lavrisikoarrangementer. 

Det skal allikevel foretas fortløpende risikovurderinger, – noe som er spesielt viktig på store prøver definert her til over 100 startende pr. dag. 

Forslag til hvordan risikovurderingen gjøres finnes i lenken over.

Anbefalte tiltak for å redusere fare for smitte:

  1. Arrangøren bør oppfordre på sin nettside påmeldte deltakere som føler seg syke om ikke å møte opp på prøven.
  2. Under opprop oppfordres deltakere til skjermet hosting, holde avstand fra hverandre og ikke håndhilse eller klemme.
  3. Dersom det er mer enn 100 deltakere ved opprop, kan arrangøren dele opp deltakerne i for eksempel opprop for VK ett sted, og UK/AK et sted litt unna.
  4. Større jegermiddager må vurderes særskilt fra arrangør til arrangør. 
  5. Deltakere som har fått premie henter premien selv i sekretariatet.

Refusjon fra deltakere som er blitt syke og ikke kan delta på jaktprøven:

Dokumenteres ved innsendelse av legeerklæring.  Det må tas høyde for at denne erklæringen kan ta tid, – dersom vedkommende må testes.  Selv om vedkommende har testet negativt for viruset, vil han eller hun få refundert 75% av startkontingenten.

Konklusjon

FKF’s medlemsklubber må til enhver tid følge offisielle anbefalinger  og avklare med den gjeldende kommune om avviklingen av arrangementet bør gjennomføres eller ikke. 

Vi går også ut fra at NKK vil følge utviklingen tett og komme med råd eller anbefalinger om avviklingen av terminfestede arrangement. 

Det er opp til hver enkelt å bidra det vi kan til å redusere smittefaren!