NBK ønsker i større grad å profilere / fremheve de antatt beste hundene i populasjonen. Dette gjøres i en egen tispeliste og en egen hannhundliste i Bretonbasen. Listene er et hjelpemiddel for oppdretter som selv vil finne en parringspartner for sin hund. Hvis kombinasjonen oppfyller kravene til totalindekser vil kullet kunne bli annonsert på nettsiden.

Hunder som er premierte på jaktprøver prioriteres i avl framfor ikke-premierte hunder. En premie fra jaktprøve sier ingenting om hundens avlspotensiale, men den kan si noe om dens kvaliteter og dressurbarhet.

Listen kan sorteres etter de enkelte indekser eller summen av disse. Listen oppdateres og administreres av AR/ Datagruppa. Det er eier som melder inn ønske om oppføring på listene til Datagruppa på e-post ke-sveen@live.no Eier må selv sjekke at hunden oppfyller kravene og at eiers medlemskontingent er betalt.

Dokumentasjon på jakt- og utstillingspremie sendes inn dersom dette ikke allerede er registrert i DogWeb. Eier kan også be om at hunden fjernes fra listen. Dette gjøres på e-post til  ke-sveen@live.no

Hannhundliste
Tispeliste
Elitehunder

Hannhund og tispeliste

  • Følgende hunder kan ikke føres inn, eller lenger stå i listene:
    • Hunder med gemyttmessige anmerkninger fra prøve eller utstilling. En ekskludering kan revurderes etter minimum 5 nye starter uten gemyttproblemer.
    • Oppnådd max 50 valper i Norge
    • Sykdom (eierinnmeldt)
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.