Trollkjerkas Miss Aisha ny N UCH

Trollkjeras Miss Aisha (Cyclone De L’ardour – Vanity Mille) fikk 1 AK på Østfold fuglehundklubb sin lavlandsprøve  13.09.19. PÅ NKK Trondhjem 03.07.21 oppnådde hun Excellent CK 2.BTK CERT. Dette var hennes tredje CERT og hun innfrir dermed kravet for NORSK UTSTILLINGSCHAMPIONAT (N UCH).

Utdrag fra NKK’s Championatregler: «En gang 1. premie i AK på jaktprøve for fuglehunder på en av følgende prøvetyper: Høyfjellsprøve, lavlandsprøve, skogsfuglprøve eller tilsvarende utenlandsk prøve.
Alternativt: To ganger certifikat på utstilling, under to forskjellige dommere, samt 1. premie i VK på jaktprøve for fuglehunder på en av følgende prøvetyper: Høyfjellsprøve, lavlandsprøve, skogsfuglprøve eller tilsvarende utenlandsk prøve.»

Eier/fører: Pål Thoresen og oppdretter er: Kjersti Qviller.

NBK gratulerer!