Uttak til NM-lag høst 2021

NM-lag går av stabelen på Kongsvold den 02.09. NESK er i år teknisk arrangør

Ekvipasjer som ønsker representere NBK bes melde sitt kandidatur til NM lag bes sende e-post til avlsraad@breton.no senest 29.08 kl. 17.00.

Alle som ønsker representere NBK bes lese gjennom kriteriene for uttak NM-lag:
Kriterier for uttak NM-lag uansett disiplin

NBK følger vanlige uttaksregler, men pga. delvis avlyst vintersesong (COVID-19) gjøres kan det gjøres unntak.  AR vil ta ut det laget som de mener er i best form per i dag.  

Link til arrangørsiden finnes her:
2.-5.09 NM Høyfjell 2021 – Norsk Engelsksetterklubb (nesk.no)

(Bildet er av fjorårets lag)