Kulloversikt
bretonkull-nggid041370-ngg0dyn-0x240x100-00f0w010c011r110f110r010t010

 

Alle kull anbefalt av NBK annonseres i BretonBasen.  All informasjon på denne siden er basert på den informasjon AR hadde på det tidspunkt forespørselen om paring kom. Ved å klikke på hundens navn får du den opp direkte i BretonBasen.

 

Er du ny med breton, eller vurderer kjøpe deg breton:

Informasjon til deg som vurderer å skaffe deg en Breton

Om indeksbasert avl:

En hund får avlstall når den har vært på jaktprøve og røntget hoftene. En hunds avlstall er ikke statisk, men vil forandre seg etter hvert som informasjon om hunden selv og dens slektninger blir tilgjengelig.

Hundene i dagens avlspopulasjon har i snitt følgende indekser:

Jaktlyst = 123, Viltfinnerevne = 108, og Hofter = 112

Dette skyldes at vi har hatt fremgang i vår rase, og hundene har blitt bedre gjennom avl.

Eksempelvis: Dersom en kombinasjon skal gi fremgang for eksempel for jaktlyst, bør kombinasjonen av foreldrene vær høyere en 246. Det vil i gjennomsnitt gi fremgang. Allikevel – i et kull er man på individnivå, og noen vil bli ikke så gode, noen vil bli gjennomsnittlig og noen kan bli bedre.

Ved å se på disse indeksene kan en vurdere om valpene forventes å ha de egenskapene en ønsker seg. Vi er forskjellige, noen ønsker hunder som skal brukes for egen jakt, og familiehund. Andre ønsker hunder som en skal konkurrere med på prøver i høyfjellet. Indeksene er veiledende på det vi vet om hundens egne og familiens prestasjoner.

Ikke alle hunder har familielinjer i norge, typisk importerte hunder. Disse vil ha indekser som viser deres egenprestasjon (og avkom) alene. Til slike indekser knytter det seg større usikkerhet, siden vi da bare har observasjoner av en hund, og ikke hele slekten. Det kan da være lurt å vektlegge hundens tallkarakterer og kritikker i BretonBase for å skape seg et mer komplett inntrykk av hunden.

Ikke alle hunder har avlstall siden de ikke er tilstrekkelig dokumentert.

Klubbens valpeformidler

Svensk bretonklubbs valpeliste

Dansk bretonklubbs valpeliste

Kull som tidligere er annonsert, og hvor alle valper er solgt finner du her

For å forvente at et kull skal gi fremgang for rasen bør indeksene være høyere en følgende for den enkelte egenskap :

Hofter > 224

Jaktlyst > 246

Viltfinnerevne > 216


 

Valpelisten i BretonBasen:

Valpeliste 

 

 

 

 

 

Oppdrettere: Orrekogens Kennel v Anders Ellefsen, Nittedal
Tlf: 99267156 E-post: [email protected]
 1 tispe født, alle solgt !
Hannhund Tispe
FC Bretons Sam I Am (Breton’s Soleil De Midi – French Roast Pepper ) NJCH Orreskogens G Happy (Best De La Source Aux Perdrix – N JCH Reisavannet’s B-Guri)
Amerikansk Jakt og Utstillingschampion HQ-tall 1,02 Norsk Jaktchampion med premier Høyfjell og Lavland på prøve. Excellent på utstilling. HQ-tall 1,01
Kullets avlstall:
Hofteindex 132 + 127 = 259 Jaktlyst ? + 162 = ? Viltfinnerevne ? + 122 = ?