Kulloversikt
bretonkull-nggid041370-ngg0dyn-0x240x100-00f0w010c011r110f110r010t010

 

Alle kull anbefalt av NBK annonseres på denne siden.  All informasjon på denne siden er basert på den informasjon AR hadde på det tidspunkt forespørselen om paring kom. Ved å klikke på hundens navn får du den opp direkte i BretonBasen.

Om indeksbasert avl:

En hund får avlstall når den har vært på jaktprøve og røntget hoftene. En hunds avlstall er ikke statisk, men vil forandre seg etter hvert som informasjon om hunden selv og dens slektninger blir tilgjengelig.

Hundene i dagens avlspopulasjon har i snitt følgende indekser:

Jaktlyst = 123, Viltfinnerevne = 108, og Hofter = 112

Dette skyldes at vi har hatt fremgang i vår rase, og hundene har blitt bedre gjennom avl.

Eksempelvis: Dersom en kombinasjon skal gi fremgang for eksempel for jaktlyst, bør kombinasjonen av foreldrene vær høyere en 246. Det vil i gjennomsnitt gi fremgang. Allikevel – i et kull er man på individnivå, og noen vil bli ikke så gode, noen vil bli gjennomsnittlig og noen kan bli bedre.

Ved å se på disse indeksene kan en vurdere om valpene forventes å ha de egenskapene en ønsker seg. Vi er forskjellige, noen ønsker hunder som skal brukes for egen jakt, og familiehund. Andre ønsker hunder som en skal konkurrere med på prøver i høyfjellet. Indeksene er veiledende på det vi vet om hundens egne og familiens prestasjoner.

Ikke alle hunder har familielinjer i norge, typisk importerte hunder. Disse vil ha indekser som viser deres egenprestasjon (og avkom) alene. Til slike indekser knytter det seg større usikkerhet, siden vi da bare har observasjoner av en hund, og ikke hele slekten. Det kan da være lurt å vektlegge hundens tallkarakterer og kritikker i BretonBase for å skape seg et mer komplett inntrykk av hunden.

Ikke alle hunder har avlstall siden de ikke er tilstrekkelig dokumentert.

 

Klubbens valpeformidler

Svensk bretonklubbs valpeliste

Dansk bretonklubbs valpeliste

Kull som tidligere er annonsert, og hvor alle valper er solgt finner du her

For å forvente at et kull skal gi fremgang for rasen bør indeksene være høyere en følgende for den enkelte egenskap :

Hofter > 224

Jaktlyst > 246

Viltfinnerevne > 216


Er du ny med breton, eller vurderer kjøpe deg breton:

Informasjon til deg som vurderer å skaffe deg en breton


Oppdrettere: Kennel Heggskogen, v Stig Even Edvinsen, Gjerdhaugen 20, 8050 Tverlandet
Tlf: 970 93 219 E-post: [email protected]
 
 Forventet valping medio oktober
Hannhund Tispe
NUCH Suhlegan Obelix (Orreskogens B Røm – Suhlegan Felicia Försvann)) Tromsørypas TS Nala (Reisavannets ZB Sam – Tromsørypas AM Tea)
1 UK Høyfjell Vinter og Høst, 1 AK HF Høst. Utstillingschampion HQ-tall 1,01 2 UK Høyfjell Vinter på prøve. Very Good på utstilling. HQ-tall 0,94
Kullets avlstall:    
Hofteindex 127 + 103 = 230 Jaktlyst 140 + 173 = 313 Viltfinnerevne 146 + 128 = 274
     

 


Oppdrettere: Jan B. Skrøppa, Hjortefaret 16, 6814 Førde
Tlf: 99703229 E-post: [email protected]
 
 Valper forventes ca 20 oktober 2018
Hannhund Tispe
Tuxivarres Morgan Kane (Jalo`s Blizzard/Bekkaurens`s Tuxi) JB Billie (NUCH JBS Vill Bill/NUCH Reisavannet`s ZR-Zelica)
1UK Høyfjell Vinter på prøve, Very Good på utstilling  HQ-tall 0,97 2AK Høyfjell vinter på prøve. Very Good på utstilling. HQ-tall 0,96
Kullets avlstall:    
Hofteindex 117 + 113 = 230 Jaktlyst 156 + 97 = 253 Viltfinnerevne 114 + 139 = 253
     

 


Oppdrettere: Orrekogens Kennel v Anders Ellefsen, Nittedal
Tlf: 99267156 E-post: [email protected]
 
 Valper forventes i midten av oktober
Hannhund Tispe
FC Bretons Sam I Am (Breton’s Soleil De Midi – French Roast Pepper ) NJCH Orreskogens G Happy (Best De La Source Aux Perdrix – N JCH Reisavannet’s B-Guri)
Amerikansk Jakt og Utstillingschampion HQ-tall 1,02 Norsk Jaktchampion med premier Høyfjell og Lavland på prøve. Excellent på utstilling. HQ-tall 1,01
Kullets avlstall:    
Hofteindex 132 + 127 = 259 Jaktlyst ? + 162 = ? Viltfinnerevne ? + 122 = ?
     

 


Oppdrettere: Vidar Berg-Hansen
Tlf: 45163671 E-post: [email protected]
 
 Valper forventes i månedsskiftet september/oktober
Hannhund Tispe
Kvikk (Hot Chilli – Stenhøj Molte) Storbakkens FA Vinna (REISAVANNET’S B-AYLO – N JCH BRUSTINDENS E FRØY)
1AK Høyfjell V, 2VK Høyfjell H, på prøve. Excellent på utstilling HQ-tall 0,96 1UK Høyfjell, H + V, 1AK Høyfjell, V på prøve. Excellent med Cert på utstilling. HQ-tall 0.97
Kullets avlstall:    
Hofteindex 115 + 110 = 225 Jaktlyst 134 + 131 = 265 Viltfinnerevne 135 + 135 = 270