Kulloversiktbretonkull-nggid041370-ngg0dyn-0x240x100-00f0w010c011r110f110r010t010

 

All informasjon på denne siden er basert på den informasjon AR hadde på det tidspunkt forespørselen om paring kom. Ved å klikke på hundens navn får du den opp direkte i BretonBasen.

Om indeksbasert avl.

En hund får avlstall når den har vært på jaktprøve og røntget hoftene. En hunds avlstall er ikke statisk, men vil forandre seg etter hvert som informasjon om hunden selv og dens slektninger blir tilgjengelig.

Hundene i dagens avlspopulasjon har i snitt følgende indekser:

Jaktlyst = 123, Viltfinnerevne = 108, og Hofter = 112

Dette skyldes at vi har hatt fremgang i vår rase, og hundene har blitt bedre gjennom avl.

Eksempelvis: Dersom en kombinasjon skal gi fremgang for eksempel for jaktlyst, bør kombinasjonen av foreldrene vær høyere en 246. Det vil i gjennomsnitt gi fremgang. Allikevel – i et kull er man på individnivå, og noen vil bli ikke så gode, noen vil bli gjennomsnittlig og noen kan bli bedre.

Ved å se på disse indeksene kan en vurdere om valpene forventes å ha de egenskapene en ønsker seg. Vi er forskjellige, noen ønsker hunder som skal brukes for egen jakt, og familiehund. Andre ønsker hunder som en skal konkurrere med på prøver i høyfjellet. Indeksene er veiledende på det vi vet om hundens egne og familiens prestasjoner.

Ikke alle hunder har familielinjer i norge, typisk importerte hunder. Disse vil ha indekser som viser deres egenprestasjon (og avkom) alene. Til slike indekser knytter det seg større usikkerhet, siden vi da bare har observasjoner av en hund, og ikke hele slekten. Det kan da være lurt å vektlegge hundens tallkarakterer og kritikker i BretonBase for å skape seg et mer komplett inntrykk av hunden.

Ikke alle hunder har avlstall siden de ikke er tilstrekkelig dokumentert.

Klubbens valpeformidler

Svensk bretonklubbs valpeliste

Dansk bretonklubbs valpeliste

Kull som tidligere er annonsert, og hvor alle valper er solgt finner du her

For å forvente at et kull skal gi fremgang for rasen bør indeksene være høyere en følgende for den enkelte egenskap :

Hofter > 224

Jaktlyst > 246

Viltfinnerevne > 216Oppdrettere: Marit Krohg
Tlf: 93403826 E-post: marit.krohg@gmail.com
Ventes i slutten av juni 2017
Hannhund Tispe
NitroGen Orreskogens D Yr
Nitro-Gen (First Bullet Samson Sorensen – Storbakkens FA Vinna) Orreskogens D Yr (Orreskogens B Røm – Brustindens E Ulla)
1 UK (H + V) på jaktprøve, samt ikke stilt på utstilling 1 AK (V) på jaktprøve, samt Excellent på utstilling
Kullets avlstall:
Hofter 115 + 111 = 226 Jaktlyst 135 + 152 = 287 Viltfinnerevne 142 + 113= 255
Oppdrettere: Trygve Nordås, Markvegen 464, 8658 Mosjøen
Tlf: 95899365 E-post: Trygve.nordaas@nax.no
4 hvalper, 3 hanner og 1 tispe, født 7 mai 2017
Hannhund Tispe
Ailo bekkaurens Eira
Ailo (Ari – Trulte) Bekkaurens Eira (Bekkaurens Mailo – US Cali)
Ikke premiert på jaktprøve, samt Very Good på utstilling 1 UK (L), 1 UK (V) på jaktprøve, (dessuten max score på Apporteringsprøver) samt Very Good på utstilling
Kullets avlstall:
Hofter 138 + 125 = 263 Jaktlyst 122 + 131 = 253 Viltfinnerevne 103 + 112= 215
Oppdrettere: Arne Klingsheim, Haugane 40, 5307 Ask. www.klingsen.com
Tlf: 97051770 (ustabil telefondekning legg igjen beskjed eller send mail )  E-post: klingsheim@gmail.com
Ventes ca 23 juni 2017
Hannhund Tispe
HopesChiefOfCrosscreek sa amaya
NGDC GFC DC Hope´s Chief of Crosscreek (USCH Hope´s Ranger Rick – Sanbar Crosscreek Play by Play) SA Amaya (Reisavannets B Aylo – Suhlegan Shakira)
Amerikansk Dobbelchampion. Amerikansk mester National Gun Dog Championship 1 UK Høyfjell (H) 2 AK (V) på jaktprøve, samt 1 BK på utstilling
Kullets avlstall:
Hofter 107 + 127 = 234 Jaktlyst 131 + ? = ? Viltfinnerevne 124 + ?= ?
Oppdrettere: Jonas Sagmo Lund, Tømmeråsringen 6, 7870 Grong
Tlf: 41928918 E-post: jonas-sagmo.lund@ntfk.no
Ventes slutten av mai 2017
Hannhund Tispe
Tromsørypas PA Max Raunakkens Frøya
Tromsørypas PA Max (Reisavannets B Aylo- NSUCH Bekkaurens Pia) Raunakkens Frøya (Vento-Raunakkens Roma Røvarlegg)
1 UK (V + H) og 1 AK Høyfjell (V) jaktprøve, samt Very Good på utstilling 1 AK Høyfjell (V) på jaktprøve, samt Very Good på utstilling
Kullets avlstall:
Hofter 122 + 108 = 230 Jaktlyst 145 + 116 = 261 Viltfinnerevne 153 + 118= 271