Kulloversiktbretonkull-nggid041370-ngg0dyn-0x240x100-00f0w010c011r110f110r010t010

Er du ny med breton, eller vurderer kjøpe deg breton:

Informasjon til deg som vurderer å skaffe deg en Breton

Om indeksbasert avl:

En hund får egne avlstall når den har vært på jaktprøve og røntget hoftene. En hunds avlstall er ikke statisk, men vil forandre seg etter hvert som informasjon om hunden selv og dens slektninger blir tilgjengelig. Valper registreres med gjennomsnittsindeks av sin mor og far.

Hundene i dagens avlspopulasjon har i snitt 100 på alle indekser. Alle indekser har et maksimalnivå rundt 135 .

Eksempelvis: Dersom en kombinasjon skal gi fremgang for eksempel for jaktlyst, bør kombinasjonen av foreldrene vær høyere en 200. Det vil i gjennomsnitt gi fremgang. Allikevel – i et kull er man på individnivå, og noen vil ikke bli så gode, noen vil bli gjennomsnittlig og noen kan bli bedre.

Ved å se på indeksene kan en vurdere om valpene forventes å ha de egenskapene en ønsker seg. Vi er forskjellige, noen ønsker hunder som skal brukes for egen jakt, og familiehund. Andre ønsker hunder som en skal konkurrere med på prøver i høyfjellet. Indeksene er veiledende på det vi vet om hundens egne og familiens prestasjoner. Om det finnes lite informasjon om individet, vil indeksen trekkes mot snittet for rasen. Typisk en utenlandsk hannhund vil fremkomme med indeks 100, om den brukes i avl i Norge vi enda ikke har noe kunnskap om hundens jaktlige egenskaper i databasen.

Ikke alle hunder har familie i norge, typisk importerte hunder. Disse vil ha indekser som viser deres egenprestasjon (og avkom) alene. Til slike indekser knytter det seg større usikkerhet, siden vi da bare har observasjoner av en hund, og ikke hele slekten. Det kan da være lurt å vektlegge hundens tallkarakterer og kritikker i BretonBase for å skape seg et mer komplett inntrykk av hunden.

 

Klubbens valpeformidler

Svensk bretonklubbs valpeliste

Dansk bretonklubbs valpeliste

Kull som tidligere er annonsert, og hvor alle valper er solgt finner du her

For å forvente at et kull skal gi fremgang for rasen bør indeksene være høyere en følgende for den enkelte egenskap :

Hofter > 200

Jaktlyst > 200

Viltfinnerevne > 200

 

Kullene under er etter gammelt indeks-system. Etter hvert som nye kull planlegges vil nye kull presenteres etter det nye indeks-systemet med rangering.


Oppdrettere: Anne Tove Sivertsen og Knut Anton Karlsen, Middagsskarsvegen 5, 9107 Kvaløya 
Tlf: 900 555 00 E-post: [email protected]
2 hanner født. Begge solgt.
 Kombinasjonen faller inn under kategori 1 i henhold til avlsplanen i NBK
Hannhund Tispe
Solfallias EA Neo ( Ailo – N UCH Bekkauren`s Eira) C.I.B. N UCH Vinterfjellets BP Lucky Lucy (FC Peter Gunn – Bråke-bøtta Pippa)
1UK Høyfjell Vinter på prøve samt VG på utstilling. HQ-tall 0,96 1 UK, 1 AK og 1 VK Høyfjell Vinter, 1 AK Skog på prøve samt Cert og CACIBt på utstilling. HQ-tall 0,94
Kullets avlstall:
Hofteindex 125 + 105 = 230 Jaktlyst 126 + 137 = 263 Viltfinnerevne 106 + 107 = 213

Oppdrettere: Hege Hukkelberg Tidemann, Løkenveien 60A, 1900 Fetsund  
Tlf: 40244797  E-post: [email protected]
 5 valper født, 2 tisper og 3 hanner, alle er solgt.
 Kombinasjonen faller inn under kategori 1 i henhold til avlsplanen i NBK. Samlet HQ indeks OK ved godkjenning og parring
Hannhund Tispe
Vestre Demmas Sprite (NUCH Omasvarres Orion – Tulla) Orreskogens D Gry (Orreskogens B Røm – Brustindens E Ulla)
1UK høyfjell vinter på prøve samt VG på utstilling. HQ-tall 0,95 1 UK lavland og 1 AK høyfjell vinter på prøve samt Excellent på utstilling. HQ-tall 0,94
Kullets avlstall:
Hofteindex 115 + 108 = 223 Jaktlyst 138 + 111 = 249 Viltfinnerevne 115 + 112 = 227

Oppdrettere: Heidi Thrane, Havstadvegen 7 C , 7021 Trondheim 
Tlf: 99006587 E-post: [email protected]
6 valper, alle tisper født 7 mai 2019
 Avlsrådets vurdering: Kombinasjonen faller inn under kategori 1 i henhold til avlsplanen i NBK.
Hannhund Tispe
Rakkelhanans B Gunnar (Brekkesagas Blackbird – Orreskogens D – Marthe) Ismenningens E-Karma (Tromsørypas Ad Tim – Sætertunets Mille)
2 UK jaktprøve Høyfjell høst og Excellent med Cert på utstilling HQ-tall 0,97 3 AK jaktprøve Høyfjell høst og Excellent med Cert på utstilling. HQ-tall 0,94
Kullets avlstall:
Hofteindex: 118 + 108 = 226 Jaktlyst: 132 + 100= 232 Viltfinnerevne: 115+ 109 = 224