Kulloversiktbretonkull-nggid041370-ngg0dyn-0x240x100-00f0w010c011r110f110r010t010

Er du ny med breton, eller vurderer kjøpe deg breton:

Informasjon til deg som vurderer å skaffe deg en Breton

Om indeksbasert avl:

En hund får egne avlstall når den har vært på jaktprøve og røntget hoftene. En hunds avlstall er ikke statisk, men vil forandre seg etter hvert som informasjon om hunden selv og dens slektninger blir tilgjengelig. Valper registreres med gjennomsnittsindeks av sin mor og far.

Hundene i dagens avlspopulasjon har i snitt 100 på alle indekser. Alle indekser har et maksimalnivå rundt 135 .

Eksempelvis: Dersom en kombinasjon skal gi fremgang for eksempel for jaktlyst, bør kombinasjonen av foreldrene vær høyere en 200. Det vil i gjennomsnitt gi fremgang. Allikevel – i et kull er man på individnivå, og noen vil ikke bli så gode, noen vil bli gjennomsnittlig og noen kan bli bedre.

Ved å se på indeksene kan en vurdere om valpene forventes å ha de egenskapene en ønsker seg. Vi er forskjellige, noen ønsker hunder som skal brukes for egen jakt, og familiehund. Andre ønsker hunder som en skal konkurrere med på prøver i høyfjellet. Indeksene er veiledende på det vi vet om hundens egne og familiens prestasjoner. Om det finnes lite informasjon om individet, vil indeksen trekkes mot snittet for rasen. Typisk en utenlandsk hannhund vil fremkomme med indeks 100, om den brukes i avl i Norge vi enda ikke har noe kunnskap om hundens jaktlige egenskaper i databasen.

Ikke alle hunder har familie i norge, typisk importerte hunder. Disse vil ha indekser som viser deres egenprestasjon (og avkom) alene. Til slike indekser knytter det seg større usikkerhet, siden vi da bare har observasjoner av en hund, og ikke hele slekten. Det kan da være lurt å vektlegge hundens tallkarakterer og kritikker i BretonBase for å skape seg et mer komplett inntrykk av hunden.

 

Klubbens valpeformidler

Svensk bretonklubbs valpeliste

Dansk bretonklubbs valpeliste

Kull som tidligere er annonsert, og hvor alle valper er solgt finner du her

For å forvente at et kull skal gi fremgang for rasen bør indeksene være høyere en følgende for den enkelte egenskap :

Hofter > 200

Jaktlyst > 200

Viltfinnerevne > 200

 

Etter hvert som nye kull planlegges vil nye kull presenteres etter det nye indeks-systemet med rangering.


Kontakt Bretonklubben

  1. Leder Eivind Winther
  2. Tlf: 906 62 203
  3. Mail: [email protected]
  4. Bretonklubben Facebook
Jaktprøvekritikker sendes til Arne Klingsheim, Kirkevikvegen 27, 5307 Ask. Utstillingskritikker sendes til Monica Tallhaug, Eidsliveien 51, 1940 Bjørkelangen
Bygget på WordPress av Smart Media AS
Oppdrettere: Arne Klingsheim, Kirkevikvegen 27, 5307 Ask
Tlf: 97051770 E-post: [email protected]
Valper ventes ca 21 Oktober
 
Kombinasjonen faller inn under kategori 1 i henhold til avlsplanen i NBK
Hannhund Tispe
Ismenningens Kasper ( Sætertunets Mille – MK Falco) NJ(K)CH Tinderypens AH Anila (SA Amaya – Reisavannet’s D Hårek)
ELITEHUND 1UK Høyfjell Vinter, 1 AK Høyfjell høst, 1 VK Høyfjell høst på prøve samt Excellent m CERT på utstilling. HQ-tall 1,00 Elitehund 1 UK Høyfjell høst, 2 AK skog, 1 AK og 1 VK m/CK Høyfjell vinter på prøve samt Very Good på utstilling. HQ-tall 1,01
Kullets avlstall:    
Hofteindex 100+113=213 Jaktlyst 99+103 = 202 Viltfinnerevne 109+120 = 229
     
Oppdrettere: Vakkuniva-Tarzans Kennel, Joachim Almgren Föreningsgatan 2 B 981 31 Kiruna, Sverige
Tlf: +46 70 2436419 E-post: [email protected]
6 valper født 29/8 – 5 hanner og 1 tispe. 4 uplasserte hanner igjen
 
Kombinasjonen faller inn under kategori 1 i henhold til avlsplanen i NBK
Hannhund Tispe
Vistasdalens Boss (SUCH NUCH Axa – Reisavannets ZB Sam) Vakkuniva-Tarzans T/S Tara (SJCH Tess – NJCH NUCH First Bullet Samson Sorensen)
2 ÖKL Høyfjell Vinter (Sverige) på prøve samt Excellent med CERT på utstilling. HQ-tall 1,01 1 ÖKL Skog (Sverige) på prøve samt Excellent på utstilling. HQ-tall 0,95
Kullets avlstall:    
Hofteindex 119 + 98 = 217 Jaktlyst 118 + 88 = 206 Viltfinnerevne 109 + 91 = 200