NBK oppfordrer alle breton eiere til å foreta en HD røntgen av sin hund snarest mulig etter 12 mndr alder.

HD røntgen er viktig fordi:

    1. Avlsplanen definerer minimumskrav for hoftekvalitet på hunder som skal benyttes i avl.
    2. Vi er avhengig av at fleste mulig HD røntger sin hund slik at vi får et bedre og bredere statistisk grunnlag til å vurdere virkningene av de tiltak vi setter inn for å «bekjempe» HD hos Breton.

Noen viktige begreper:

HD Status Status A,B,C,D,E som settes av NKKs avlesere i forhold til FCI’s standard
HD indeks NKK’s indeks. Samlet avlsuttrykk for slektens HD belastning. FCI standard

 

– Hundeeier anbefales å registrere hos NKK, at hunden skal røntges før en oppsøker veterinæren samt foreta betalingen elektronisk. Da mottar man HD resultatet raskere og prisen blir lavere.

– Når HD røntgen er foretatt hos veterinær, sender veterinær bildet til NKK for avlesing av HD-status. Hundeeier vil vanligvis kunne se resultatet av avlesing i Dog Web i løpet av en uke. NKK sender i tillegg ut en egen orientering om resultatet til eier. HD statusen blir automatisk og i løpet av en ukes tid lastet opp i Bretonbasen.

– HD indeks (HD avelstall) blir oppdatert når NKK kjører ny beregning av denne.

 

Ankemulighet:

NKK har mulighet for å anke avlest HD status. Det er også mulighet for å re-rønke / ta nytt bilde etter ett år.