NBK oppfordrer alle breton eiere til å foreta en HD røntgen av sin hund snarest mulig etter 12 mndr alder. Det er utarbeidet en oversikt over veterinærer og klinikker som vi mener utfører røntgen på en tilfredsstillende måte, og som gir et mer likartet grunnlag for setting av HQ diagnosene.

HD røntgen er viktig fordi:

    1. Avlsplanen definerer minimumskrav for hoftekvalitet på hunder som skal benyttes i avl.
    2. Vi er avhengig av at fleste mulig HD røntger sin hund slik at vi får et bedre og bredere statistisk grunnlag til å vurdere virkningene av de tiltak vi setter inn for å «bekjempe» HD hos Breton.

Noen viktige begreper:

HD Status Status A,B,C,D,E som settes av NKKs avlesere i forhold til FCI’s standard
HQ tall HQ tall Status 0,75 – 1,05 satt av NBK’s avleser i forhold til HQ-standard
HQ status Synonymt med HQ tall
HD indeks NKK’s indeks. Samlet avlsuttrykk for slektens HD belastning. FCI standard
HQ indeks NBK’s indeks. Samlet avlsuttrykk for slektens HD belastning. HQ standard

 

– Hundeeier anbefales å registrere hos NKK, at hunden skal røntges før en oppsøker veterinæren samt foreta betalingen elektronisk. Da mottar man HD resultatet raskere og prisen blir lavere.

– Når HD røntgen er foretatt hos veterinær, sender veterinær bildet til NKK for avlesing av HD-status. Hundeeier vil vanligvis kunne se resultatet av avlesing i Dog Web i løpet av en uke. NKK sender i tillegg ut en egen orientering om resultatet til eier. HD statusen blir automatisk og ganske umiddelbart lastet opp i Bretonbasen.

– Eier må selv sørge for å sende HD bildet til HQ avlesning. Dette bør gjøres ved at veterinærklinikken
sender digitalt bildet til HQ avleser på: suhlegan@gmail.com. Bildet blir avlest, du får et dokument på
avlesningen i fra HQ avleser. HQ resultatet blir sendt til NBK´s datagruppe som legger resultatet inn i
bretonbasen. Oppdatert indeks vil foreligge ved neste indeks kjøring

 

Ankemulighet:

Eier har mulighet til å kreve en ny vurdering av HQ-diagnosen, hvor en ekstern avleser deltar. Dette mot å betale et gebyr på kr 700,-. Styret fastsetter gebyrets størrelse.
Krav om ny vurdering går til AR som sørger for at det gjøres en ny avlesning av kompetent avleser som NBK har avtale med.

Der den eksterne avlesningen er forskjellig fra den opprinnelige, tas det en kommunikasjon mellom intern og ekstern avleser for å studere hva som er grunnlaget for forskjellene, og sammen ta en endelig beslutning.