NBK oppfordrer alle breton eiere til å foreta en HD røntgen av sin hund snarest mulig etter 12 mndr alder. Det er utarbeidet en oversikt over veterinærer og klinikker som vi mener utfører røntgen på en tilfredsstillende måte, og som gir et mer likartet grunnlag for setting av HQ diagnosene.

HD røntgen er viktig fordi:

    1. Avlsplanen definerer minimumskrav for hoftekvalitet på hunder som skal benyttes i avl.
    2. Vi er avhengig av at fleste mulig HD røntger sin hund slik at vi får et bedre og bredere statistisk grunnlag til å vurdere virkningene av de tiltak vi setter inn for å «bekjempe» HD hos Breton.

Noen viktige begreper:

HD Status Status A,B,C,D,E som settes av NKKs avlesere i forhold til FCI’s standard
HQ tall HQ tall Status 0,75 – 1,05 satt av NBK’s avleser i forhold til HQ-standard
HQ status Synonymt med HQ tall
HD indeks NKK’s indeks. Samlet avlsuttrykk for slektens HD belastning. FCI standard
HQ indeks NBK’s indeks. Samlet avlsuttrykk for slektens HD belastning. HQ standard

 

– Hundeeier anbefales å registrere, hos NKK, at hunden skal røntges før en oppsøker veterinæren samt foreta betalingen elektronisk. Da mottar man HD resultatet raskere og prisen blir lavere.

– Når HD røntgen er foretatt hos veterinær, sender veterinær bildet til NKK for avlesing av HD-status. Hundeeier vil vanligvis kunne se resultatet av avlesing i Dog Web i løpet av en uke. NKK sender i tillegg ut en egen orientering om resultatet til eier. HD statusen blir automatisk og ganske umiddelbart lastet opp i Bretonbasen.

– NKK tilgjengeliggjør HD avlesingen når regningen er registrert som betalt i NKKs system.
Dersom hundeier har valgt faktura og avventer med å betale, f.eks i 3 uker, mottar ikke NBK beskjed når bildet er avlest, og det vil kunne forekomme at bilder som er avlest (men ikke betalt for) blir liggende igjen i arkivet til NKK. Dette vil vi oppdage i forbindelse med årboksarbeide hvor vi vil se hundene som har fått bilde avlest – men ikke fått HQ. Bildet vil bli etterlyst ved neste uthenting

– Periodisk, ca hver 3 mnd, henter NBK v/dataansvarlig ut bilder fra NKK og HQ-avleser tilordner disse og fastsetter HQ. Vår egen veterinær gjør vanligvis denne avlesingen i løpet av en uke eller to. NBK v/dataansvarlig publiserer HQ-diagnosen i Bretonbasen. Bildene arkiveres og fra 1 januar 2020 sendes kopi av HQ screeningen til eier per e-
post. Nye rutiner i overføring av bilder fra klinikk til NKK – med start 1/1 2020 – vil få konsekvenser for hvordan NBK får tilgang til bildene. Ingen vet i dag hvordan dette kommer å løses rent praktisk.

– Ifall røntgenbilde tas like etter at vi nettopp har hentet bilder fra NKK, vil det på grunn av mekanismer nevnt ovenfor kunne ta 4-5 måneder før en får beregnet et HQ-tall. I forbindelse med ferieavvikling kan dette ta ytterligere lengre tid. Dette betyr at hundeeier må vente i spenning i flere måneder på HQ-tall etter røntgenfotograferingen. Slike uheldige effekter kan imidlertid minimeres dersom vi får en effektiv løsning med NKK i forbindelse med de nye tekniske overføringsrutinene.

– Unntaksvis skjer det feil i logistikken, som kan medføre at bilder blir forsinket eller at vi ikke klarer å fremskaffe bildet fra NKK. Noen ganger kan det ta litt tid før NBK finner ut av dette og da kan det kan være en løsning å få veterinæren, som har tatt bildet, til å sende en kopi direkte til NBK (kun mulig hvis det er et digitalt bilde).

 

Ankemulighet:

 

Eier har mulighet til å kreve en ny vurdering av HQ-diagnosen, hvor en ekstern avleser deltar. Dette mot å betale et gebyr på kr 700,-. Styret fastsetter gebyrets størrelse.
Krav om ny vurdering går til AR som sørger for at det gjøres en ny avlesning av kompetent avleser som NBK har avtale med.

Der den eksterne avlesningen er forskjellig fra den opprinnelige, tas det en kommunikasjon mellom intern og ekstern avleser for å studere hva som er grunnlaget for forskjellene, og sammen ta en endelig beslutning.