Vurdering av videre bruk av HQ eller HD indeks

Styret har igangsatt et arbeide med å få en grundig gjennomgang av alternative verktøyer for hoftevurdering av breton. Målet er å legge frem to gjennomarbeidede alternativer for kommende  årsmøte.
Som et første tiltak har styret fått utarbeidet en rapport «Hoftehelse og Hip Quality» som oppsummerer status for bruk av HQ som avlsverktøy siden 2004.

Videre vil styret også utarbeide rutiner, kostnadsbilde og fordeler og ulemper ved bruk av henholdsvis HQ avlesing og HD diagnose som verktøyer. Det vil også bli utarbeidet en rapport over utviklingen av bretons jaktlige egenskaper i tiden 1995 til 2019.

Her finner dere rapporten «Hoftehelse og Hip Quality». Les igjennom denne som et første grunnlag for en god diskusjon omkring emnet frem mot årsmøtet i februar 2022.

Hoftehelse og Hip Quality rapport