WintherRypa’s Bjørk ny Elitehund

WintherRypa’s Bjørk (C.I.T. N JCH Raunakkens Cox – N J(K)CH N JCH Kvikksteps Mira) fikk 1. premie AK på SALTEN FHK`S HØSTPRØVE 18.OKTOBER 2020 og hun oppnådde Excellent på Midt-Troms FHK sin utstilling den 12.06. 2021 og oppfyller dermed kravene til Elitehund i NBK.

1.AK Kritikken lyder: «Bjørk jakter dagen ut med høy intensitet i meget stor fart i lett livlig aksjon. Dekker anvist terreng i alle vindretninger på en utmerket måte i god kantakt med fører. Finnes i stand sammen med makker. Reiser på førers ordre djervt og presist ryper. Bjørk er komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder ok. Senere i slipp fester Bjørk ny stand på åpen myr. På førers ordre reiser Bjørk djervt og presist enkel rype. Bjørk er igjen komplett rolig i flukt og skudd. Utreder ok. En glimrende gund som tildeles en velfortjent 1 pr AK i dag. Apportbevis fremlagt.    Tallkarakterer: Jaktlyst: 5 Fart: 5 Selvstendighet: 6 Søksbredde: 4 Reviering: 4 Samarbeid: 4. 1 Stm Fuglebehandling: Presisjon: 4, 4 Reising: 5, 6 . Slipptid 60 min.»

Eier/fører og oppdretter: Eivind Winther.

NBK gratulerer!